"På Hardsyssel Efterskole har vi stor succes med anderledes undervisning i 10. klasserne. Vores godt 60 elever terper ikke kun dansk, matematik og engelsk – de prøver også kræfter med innovation, iværksætteri, håndværk og filosofi."

Af Kræn Bech-Petersen, 10. klasseslærer på Hardsyssel

Når eleverne i 10. klasse vælger et år på Hardsyssel Efterskole, bliver de ikke kun mødt med almindelig undervisning i de traditionelle fag som dansk, matematik og engelsk. Vi vil nemlig ikke bare være folkeskole med overnatning. Vi vil give eleverne noget, som de ikke får i folkeskolen.

Nyt computerspil

Det betyder, at eleverne i 10. klasse får undervisning i fx innovation, projektledelse, iværksætteri, livsduelighed og filosofi. Tre gange i løbet af året i forløb af cirka 7 uger skal eleverne vælge sig ind på en linje – og elever, der ikke har tysk og fysik, skal desuden have skills - færdigheder i forskellige emner. I år har vi blandt andet arbejdet med, hvordan eleverne kan leve mere bæredygtigt på skolen, hvordan vi indretter rum, hvor vi har lyst til at kigge hinanden i øjnene i stedet for ned i en telefon, vi har udviklet vores egne computerspil, og vi har arbejdet intenst med dansk og engelsk grammatik. Alle emner fik eleverne rigtigt meget ud af – og de fik færdigheder, som de kan have glæde af resten af deres liv.

Nysgerrighed er vigtigt

Hardsyssel Efterskole ønsker at pirre til elevernes nysgerrighed med de anderledes fag. Vi sætter elevernes faglighed i spil på en ny måde. De bruger både bruge dansk, engelsk og matematik  i projekterne – men ikke på den traditionelle måde. For at udvikle et computerspil har de brugt en masse færdigheder i dansk, engelsk og matematik på en ny måde. De skal blive barnlige igen, hvor de ikke ser begrænsninger, men kun muligheder – som et lille barn, der konstant er nysgerrig. Langt hen ad vejen er det elevernes nysgerrighed, der er brændstoffet i undervisningen.

Ud i verden

På sigt håber vi, at 10. klasse ikke kun skal slå sine nysgerrige folder på skolen. Vores drøm er nemlig, at eleverne kan bidrage med deres nysgerrighed og problemløsning ude i den virkelige verden – fx hos en af kommunerne omkring os eller i en lokal virksomhed. Jeg tror, at 60 forskellige elever kan bidrage med mange spændende og brugbare løsninger, som kan gavne rigtige mennesker – fx indenfor integration, miljø eller ungdoms-ensomhed. De kan ikke redde verden, men de har meget på hjerte omkring de ting, som vedrører dem.